ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਿਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਪੋਸਟਰ

10 July, 2017