ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਠੁੱਸ !

25 July, 2017